Днес, 29 Март
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Везни
Овладейте нервността си и избягвайте конфликтите. Пред нов етап сте, а развитието му ще зависи от този ден.