Днес, 24 Октомври
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Телец
Претрупани сте с работа и не можете да разчитане на никого да ви помогне да се справите с нея. Колегите ви, не само че не ви съдействат, но ви натоварват и с личните си проблеми.