Днес, 6 Март
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Дева
Ще сте претрупани с работа и това ви изнервя. Не бъдете прекалено горди и помолете колегите си за помощ.